Az AAA AUTO politikája a nem kívánatos helyzetek és jelenségek bejelentésére

A politika bevezetése és célja

Az Autocentrum AAA AUTO Kft. („Társaság“) arra törekszik, hogy olyan munkahelyi környezetet alakítson ki, amely ösztönzi a nyílt és tisztességes kommunikációt az ügyfelekkel a Társaságon belül, védi a Társaságot, a munkavállalókat és az ügyfeleket a csalásokkal, az etikátlan vagy diszkriminatív viselkedéssel és más nem kívánatos jelenségekkel szemben, merüljenek fel akár a Társaságon belül vagy kívül. A Társaság kötelezettséget vállal, hogy az ilyen csaló vagy etikátlan magatartás bejelentése miatt a bejelentőt nem érik szankciók.

E kötelezettségének teljesítése érdekében vezeti be a Társaság e politikát a nem kívánatos helyzetek és jelenségek bejelentésére, amelynek legfontosabb céljai a következők:

  • eljárások kidolgozása és közzététele belső vagy külső csalás, etikátlan magatartás, diszkrimináció és hasonló nem kívánatos jelenségek bejelentésével kapcsolatban, akár a Társaság munkavállalója, akár külső személy tesz ilyen bejelentést
  • olyan eljárások kidolgozása és közzététele, amelyek garantálják a becsületes bejelentők esetében a titkosságot, az anonimitást, ha igényelik, és amelyek azt is garantálják, hogy a becsületes bejelentőket nem érik szankciók tevékenységük miatt.

Alapelvek

Szigorúan tilos bármilyen szankció vagy megtorlás a becsületes bejelentők vonatkozásában. Azon alkalmazottak, akik megsértik e tilalmat, vagy akik megsértik az anonimitás kötelezettségét a becsületes bejelentők vonatkozásában, büntetést kapnak, amely akár munkaviszonyuk azonnali hatállyal történő megszüntetését is jelentheti. Bármely alkalmazott, aki úgy véli, hogy szankció vagy megtorlás érte becsületes bejelentése miatt e politika értelmében, jelentheti közvetlen felettesének, a Társaság Felügyelő Bizottsága bármely tagjának, a belső audit igazgatójának vagy a belső biztonsági csoportvezetőnek.

Hangsúlyozni kell azonban, hogy azon alkalmazottakat nem védi meg e politika, akik tudatosan és szándékosan tesznek hamis vagy félrevezető bejelentést, és szintén szankció alá esnek, amely akár munkaviszonyuk azonnali hatállyal történő megszüntetését is jelentheti.

A bejelentés módja

A Társaság a következő négy módszert hozta létre a nem kívánatos események és jelenségek bizalmas bejelentésére:

  • speciális e-mail cím notice@aaaauto.cz
  • az alább elérhető internetes formanyomtatvány
  • postai küldemény az AAA Auto címére: Autocentrum AAA AUTO Kft., Dopraváků 874/15, 184 00 Praha 8 – Čimice
  • az Intranet Internal Audit&Rules részének Értesítési vonalára

A fentiekben megjelölt bejelentések bármelyikéhez történő hozzáférési lehetőség szigorúan a belső audit igazgatójára és a belső biztonsági csoportvezetőre korlátozódik. A bejelentő kérheti az anonimitást, a Társaság pedig vállalja, hogy eleget tesz az ilyen igénynek. A bejelentők bármely ország nyelvén benyújthatják bejelentésüket, ahol a Társaság tevékenységet folytat, azaz cseh, szlovák, magyar és lengyel nyelven. A Társaság bizalmas fordítószolgálatot biztosított a beérkezett bejelentésekhez.

A bejelentések kezelése

Az e politika védelme alatt átvett értesítések dokumentálása és archiválása az átvételüktől számított öt éven keresztül folyik a Belső Ellenőrzési Osztályon. A dokumentációhoz való hozzáférés szigorúan a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjaira, a belső audit munkatársaira és a belső biztonsági személyzetre korlátozódik.

Minden becsületes bejelentést azonnal, felelősen és szakmailag ellenőriz a belső audit, vagy a belső biztonsági osztály, a tisztességes és szakmai értékeléshez szükségesnek tartott körben. Ez, és csak ez a két osztály végzi majd az esetleges további vizsgálatokat is, valamint meghatározza a bejelentéssel kapcsolatos korrekciós intézkedéseket.

Panaszok és standard vevői észrevételek

A nem kívánatos helyzetek és események bejelentésének e politikája semmilyen módon nem fedi át, és nem kettőzi meg a Társaság ügyfélpanaszokra vonatkozó standard politikáját, amely célja, hogy a Társaság ügyfeleinek tisztességes és törvényes hozzáférést biztosítson a panasztételi eljáráshoz a szabályosan megkötött ügyfélszerződések alapján.

A Társaság vállalja, hogy megvizsgál minden olyan bejelentett magatartást, amely csalásra, törvénytelenségre, a belső szabályok, az etikai kódex vagy a jó erkölcs normáinak be nem tartására utal. Az ilyen magatartásról a bejelentő először közvetlen felettesét tájékoztatja. Ha ez bármilyen okból nem megfelelő, vagy lehetetlen, a bejelentő élhet a nem kívánatos helyzetek és jelenségek bizalmas bejelentésére rendelkezésre álló alábbi módok valamelyikével.


06-1-810-0000 Hétfő–Vasárnap, 8:00–22:00
  • Garázs
  • Figyelmeztetés 0
  • Keresés

AAA AUTO csapata AAA AUTO csapata

Jó napot , segítségre lenne szüksége autóválasztásban? Adja meg elérhetőségét és mi visszahívjuk

Vagy hívja a 06-1-810-0000