Az AAA Auto társaság politikája a nem kívánatos helyzetek és jelenségek bejelentése esetén

Bevezetés és a politika célja

Autocentrum AAA AUTO Kft. („Társaság“) igyekszik létrehozni olyan munkahelyi környezetet, amely ösztönzi a nyílt és tisztességes kommunikációt, a társaságon belül és a vevőkkel egyaránt, amely védi a társaságot, az alkalmazottakat és az ügyfeleket a csalásokkal, etikátlan vagy diszkriminatív magatartással és egyéb nem kívánatos jelenségekkel szemben, merüljenek fel akár a társaságon belül, vagy azon kívül. A társaság kötelezettséget vállal, hogy az ilyen csaló vagy a tisztességtelen magatartás bejelentését a bejelentővel szemben nem szankcionálja.

E kötelezettsége teljesítésének érdekében vezeti be a Társaság e politikát a nemkívánatos helyzetek és jelenségek bejelentésére, amelyek célja elsősorban:

  • a belső vagy külső csalást, etikátlan magatartást, diszkriminációt és más nemkívánatos jelenségeket érintő bejelentések átvételi eljárásának meghatározása és közzététele, függetlenül attól, hogy a bejelentést a Társaság munkavállalója, vagy külső személy továbbította
  • olyan eljárás kidolgozása, amely biztosítja a becsületes bejelentők számára a bizalmas kezelést és a névtelenséget, amennyiben ezt kérik, és amely azt is biztosítja, hogy a becsületes bejelentőket ezért nem éri semmilyen szankció.

Alapelvek

Bármilyen szankció vagy megtorlás a tisztességes bejelentővel szemben szigorúan tilos. Azon munkavállalóval szemben, aki megszegi e tilalmat, vagy aki megsérti a tisztességes bejelentővel kapcsolatos névtelenség kötelezettségét, szankció lép életbe, amely akár a munkaviszony azonnali megszüntetését is jelentheti. Bármely munkavállaló, aki úgy véli, hogy vele szemben szankció vagy megtorlás lépett életbe e politika értelmében tett becsületes bejelentése miatt, bejelentheti e tényt közvetlen felettesének, a Társaság Igazgatótanácsa nem ügyvezető igazgatósági elnökének, a belső audit igazgatójának vagy a belső biztonsági csoportvezetőnek.

Hangsúlyozni kell azonban, hogy azon munkavállalókat, akik tudatosan és szándékosan tesznek hamis vagy félrevezető bejelentéseket, ez a politika nem fogja megvédeni, és ők is szankcionálhatók, akár munkaviszonyuk azonnali megszüntetésével.

A bejelentés módja

A társaság a nemkívánatos helyzetek és jelenségek bejelentésének alábbi négy módját határozta meg:

  • speciális e-mail cím notice@aaaauto.cz
  • az alább elérhető internetes formanyomtatvány
  • postai küldemény az AAA Auto címére: Autocentrum AAA AUTO Kft., Dopraváků 874/15, 184 00 Praha 8 – Čimice

A fenti bejelentések bármelyikéhez történő hozzáférés lehetősége szigorúan a belső ellenőrzési igazgatóra és a belső biztonsági csoportvezetőre korlátozódik. A bejelentő kérheti a névtelenséget, és a társaság vállalja, hogy teljesíti az ilyen kérelmet. A bejelentők bármely ország nyelvén benyújthatják bejelentésüket, ahol a Társaság aktívan működik, azaz cseh, szlovák, magyar és lengyel nyelven. A Társaság gondoskodott bizalmas fordítási szolgáltatásról a bejelentések fogadására.

A bejelentések kezelése

Az e politika védelme alatt érkezett bejelentések dokumentálásra és archiválásra kerülnek, a belső ellenőrzési osztályra történt megérkezésüket követő öt éves időtartamra. A dokumentációhoz való hozzáférés szigorúan korlátozott lesz a Társaság igazgatótanácsának tagjaira, a belső ellenőrzés munkavállalójára és a belső biztonsági munkavállalóra.

Minden becsületes bejelentést azonnal, felelősségteljesen és szakszerűen ellenőriz a belső ellenőrzési osztály vagy a belső biztonsági osztály, abban a körben, amelyet elengedhetetlenül szükségesnek tartanak a bejelentés becsületes és szakszerű értékeléséhez. Ez, és csak ez a két osztály végzi el az esetleges további vizsgálatokat, és határozza meg a bejelentéssel kapcsolatos korrekciós intézkedéseket.

Reklamációk és szabványos ügyfélpanaszok

A nemkívánatos helyzetek és jelenségek bejelentésének e politikája semmiképpen nem kettőzi meg vagy fedi át a Társaság ügyfélpanaszokra vonatkozó szabványos politikáját, amelynek célja, hogy a Társaság ügyfeleinek tisztességes és jogszerű hozzáférést biztosítson a panasztételi eljáráshoz a szabályosan megkötött ügyfélszerződések alapján.

Társaság kötelezettséget vállal, hogy bármilyen bejelentett magatartást megvizsgál, amely a csalás jeleit mutatja, törvényellenes, ellentétes a belső szabályzatokkal, az etikai kódex alapelveivel, vagy a jó erkölccsel. Az ilyen magatartást először a bejelentő közvetlen felettese felé jelenti. Ha ez bármilyen oknál fogva nem alkalmas, vagy nem lehetséges, a bejelentő a nemkívánatos helyzetek és jelenségek bizalmas bejelentésének alább felsorolt módozatai egyikét választhatja.06-1-810-0000 Vásárlás, eladás
06-1-810-0094 Ügyfélkezelés Hétfő–vasárnap, 8:00–21:00
  • Garázs
  • Keresés
Szolgáltatásainkat segítik a cookie fájlok. Szolgáltatásaink igénybevételével egyetért használatukkal. Több információ