A „Tavaszi árzuhanás akció”
Szabályzata
 
 
1.       Bevezető rendelkezések
 
1.1.             Az AUTOCENTRUM AAA AUTO Kft. (a továbbiakban: „Szervező“) „Tavaszi árzuhanás akció” néven marketing akciót szervez (a továbbiakban: "Akció").
1.2.             Az alább ismertetett Akció szabályzata a meghirdetett Akció feltételeit szabályozó egyetlen dokumentum (a továbbiakban: „Szabályzat“).
 
2.       Az Akció szervezője
 
2.1.              Az Akció szervezője: AUTOCENTRUM AAA AUTO Kft.
2.2.             A Szervező adatai: székhely: 2151 Fót, Fehérkő utca 1., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-109247, adószám: 13786708-2-13, képviseli: Martin Blaha ügyvezető és Karolina Topolová cégvezető (a továbbiakban: "AAA AUTO" vagy "Szervező").
 
3.       Az Akció résztvevői és a részvétel szabályai
 
3.1.             Az Akcióban automatikusan résztvevővé válik minden olyan, 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, aki teljesíti a Szabályzatban feltüntetett valamennyi követelményt (a továbbiakban: "Résztvevő"). Az Akcióban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.
3.2.             Az Akcióban való érvényes részvétel feltétele, hogy a Résztvevő teljesítse a részvételhez a Szabályzat értelmében szükséges valamennyi feltételt.
3.3.             Az Akcióban valamennyi vásárló részt vesz, aki az Akció időpontjában teljesíti az alábbi feltételeket:
·         aki megfelel a mindenkori törvényi feltételeknek; és
·         a Szervező bármely telephelyén a Szervezővel hatályos és érvényes adásvételi szerződést vagy a Szervező finanszírozó partnereivel hatályos és érvényes lízingszerződést köt az Akció ideje alatt a Szervező által értékesített gépjárműre vonatkozóan.
 
4.       Az Akció időpontja
 
4.1.             Az Akció 2019. március 21. napjától 2019. május 31. napjáig tart.
 
5.       Kedvezmények
 
5.1.             Az Akció során a Szervező egyes általa értékesítésre kínált gépjárművek árából maximum 500.000 Ft-ig terjedő kedvezményt biztosít. A kedvezmény mértéke minden esetben az adott, kiválasztott gépkocsitól függ.
5.2.             Az akcióban szereplő gépjárművek a Szervező honlapján feltüntetésre kerülnek, az adott gépjárműre vonatkozó kedvezmény összegének megjelölésével.
5.3.             Az Akció nem kapcsolható össze más párhuzamosan futó akcióval vagy kedvezménnyel és visszamenőlegesen nem vehető igénybe.
5.4.             A gépjármű vásárlására a Szervező Általános Szerződései Feltételeinkben foglaltak irányadók.
5.5.             Az Akcióban szereplő információk nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek, a AAA AUTO fenntartja a változtatások jogát. A kedvezményes gépjűrművekről és a kedvezmény igénybevételének feltételeiről a Szervező kirendeltségének munkatársa ad felvilágosítást.
 
 
 
6.       Személyi adatok, szerzői jogi művek
 
6.1.             Az Akcióban való részvétellel, valamint a Szervezőnél történt regisztrálással minden Résztvevő feljogosítja a Szervezőt, hogy a megadott személyi adatokat manuálisan és számítástechnika segítségével is, marketing tevékenység céljából – az adatvédelmi törvénnyel összhangban – üzleti ajánlatok küldése céljából rögzítse, feldolgozza. A személyi adatok feldolgozására, valamint az üzleti és marketing ajánlatok megküldésére vonatkozó jóváhagyás érvényessége a Játék lejártától számított 5 év. A személyi adatok szolgáltatása önkéntes.
6.2.             A személyi adatok feldolgozására, valamint az üzleti és marketing ajánlatok megküldésére vonatkozó jóváhagyás írásban, a hatályban lévő jogszabályok által megállapított feltételek mellett vonható vissza. A Résztvevő a személyi adatok védelméről szóló törvény értelmében jogosult az őt érintő adatokhoz hozzáférni, azokat kijavítani, blokkolni, vagy a kiegészítésüket, esetleg megsemmisítésüket kérni az info@aaaauto.hu email címre írt elektronikus levél, a Szervező székhelyére (2151 Fót, Fehérkő utca 1.) írott levél formájában, illetve telefonon a 06 1 810 0000 telefonszámon.
6.3.             Az Akcióban való részvétellel minden Résztvevő feljogosítja a Szervezőt, hogy az Akcióban való részvétel esetén az utó- és vezetéknevét, fényképeit és szóbeli megnyilvánulásait a Szervező reklámcélokra felhasználja, így a Szervező ingyenesen használhat fel minden olyan szóbeli megnyilvánulást, audio- és videofelvételt, fényképet (a továbbiakban együttesen: „felvétel“), amelyre az Akció megrendezésével kapcsolatosan tett szert, esetleg a felhasználásukkal megbízhat harmadik személyt is, bármilyen médiában (sajtó, rádió és tévéközvetítés, internet stb.), reklámfelvételek terjesztése, nagy- és kisméretű reklámhordozók stb. formájában, mégpedig az Akció befejezésének időpontjától számított 5 évig, és a jelen engedély mindazon harmadik személyekre is vonatkozik, akik részére a Szervező a felvételt rendelkezésre bocsátotta.
 
7.       Az Akció Szabályzatának módosítása és az Akció vége
 
7.1.             A Szervező jogosult bármikor befejezni, meghosszabbítani, lerövidíteni, felfüggeszteni azt, vagy módosítani az Akciót.
7.2.             Az Akció megszüntetéséről, meghosszabbításáról, lerövidítéséről vagy felfüggesztéséről, illetve a Szabályzat módosításáról a Szervező a www.aaaauto.hu internetes oldalon tájékoztatja a Résztvevőket.
 
8.       Záró rendelkezések
 
8.1.             A Szabályzat harmadik személyekkel szemben az Akció nyilvános meghirdetésének napjával lép hatályba. Az Akció Szabályzatának esetleges különböző szövegezései esetén a www.aaaauto.hu  internetes oldalon közzétett utolsó szövegezés tekintendő érvényesnek és kötelező érvényűnek.
8.2.             Az Akcióban Résztvevők a Szabályzatot önmagukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. A Szabályzat egyes rendelkezései és az Akciót reklámozó promóciós anyagok közötti értelmezési különbség esetén irányadónak a jelen Szabályzat érintett rendelkezései tekintendők.
8.3.             Bármilyen, a jelen Akcióból következő, vagy azzal kapcsolatosan felmerülő vita az Akció Szervezőjének határozatával kerül eldöntésre.
8.4.             Mindenkinek joga van betekinteni a jelen Szabályzatba, és fénymásolatot kérni róla. A Szabályzat az Akció Szervezőjének székhelyén, valamint a www.aaaauto.hu internetes honlapon áll rendelkezésre.
8.5.             Amennyiben az Akcióval kapcsolatos kérdése van, azt az info@aaaauto.hu emailcímen teheti fel a Szervezőnek.
 
Fót, 2019. március 21.

Autocentrum AAA AUTO Kft. 


06-1-810-0000 Hétfő–Vasárnap, 8:00–21:00
  • Garázs
  • Keresés

AAA AUTO csapata AAA AUTO csapata

Jó napot , segítségre lenne szüksége autóválasztásban? Adja meg elérhetőségét és mi visszahívjuk

Vagy hívja a 06-1-810-0000