Az Iskolakezdési Akció

Szabályzata 1. Bevezető rendelkezések


  1. Az AUTOCENTRUM AAA AUTO Kft. (a továbbiakban: „Szervező“) „Iskolakezdési Akció” néven marketing akciót szervez (a továbbiakban: "Akció").

  1. Az alább ismertetett Akció szabályzata a meghirdetett Akció feltételeit szabályozó egyetlen dokumentum (a továbbiakban: „Szabályzat“).


 1. Az Akció szervezője


  1. Az Akció szervezője: AUTOCENTRUM AAA AUTO Kft.

  2. A Szervező adatai: székhely: 2151 Fót, Fehérkő utca 1., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-109247, adószám: 13786708-2-13, képviseli: Martin Blaha ügyvezető és Karolina Topolová cégvezető (a továbbiakban: "AAA AUTO" vagy "Szervező").


 1. Az Akció résztvevői és a részvétel szabályai


  1. Az Akcióban automatikusan résztvevővé válik minden olyan, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki teljesíti a Szabályzatban feltüntetett valamennyi követelményt (a továbbiakban: "Résztvevő"). Az Akcióban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

  2. Az Akcióban való érvényes részvétel feltétele, hogy a Résztvevő teljesítse a részvételhez a Szabályzat értelmében szükséges valamennyi feltételt.

  3. Az Akcióban valamennyi vásárló részt vesz, aki az Akció időpontjában teljesíti valamennyi, az alábbiakban meghatározott feltételt:

 • aki megfelel a mindenkori törvényi feltételeknek; és

 • aki az Akció időtartama alatt az Akcióban részt vevő gépjárművekre vonatkozóan a Szervezővel hatályos és érvényes adásvételi szerződést (vagy a Szervező finanszírozó partnereivel hatályos és érvényes lízingszerződést) köt

 • a Szervező fóti vagy budaörsi telephelyén.

  1. Az Akcióban részt vevő gépjárművek körét a Szervező jogosult meghatározni. Az Akció kizárólag meghatározott gépjárművek megvásárlásére vonatkozik.


 1. Az Akció időpontja


  1. Az Akció 2019. szeptember 2-tól 2019. szeptember 8-ig tart.


 1. Kedvezmények


  1. Az Akció során a Szervező az Akcióban részt vevő gépjárművek megvásárlása esetén minden vevőnek egy darab [] típusú táblagépet ad. Az Akció során összesen 20 darab táblagép kerül kiosztásra, a beérkezés sorrendjében.

  2. Az Akció nem kapcsolható össze más párhuzamosan futó akcióval vagy kedvezménnyel és visszamenőlegesen nem vehető igénybe.

  3. A gépjármű értékesítésére és vásárlására a Szervező Általános Szerződései Feltételeinkben foglaltak irányadók.

  4. Az Akcióban szereplő információk nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek, a Szervező fenntartja a változtatások jogát. Az Akcióban részt vevő gépjárművekről a Szervező kirendeltségén munkatársai adnak felvilágosítást.


 1. Személyi adatok


  1. Az Akcióban való részvétellel, valamint a Szervezőnél történt regisztrálással minden Résztvevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a Szervező adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit.


 1. Az Akció Szabályzatának módosítása és az Akció vége


  1. A Szervező jogosult bármikor befejezni, meghosszabbítani, lerövidíteni, felfüggeszteni azt, vagy módosítani az Akciót.

  2. Az Akció megszüntetéséről, meghosszabbításáról, lerövidítéséről vagy felfüggesztéséről, illetve a Szabályzat módosításáról a Szervező a www.aaaauto.hu internetes oldalon tájékoztatja a Résztvevőket.


 1. Záró rendelkezések


  1. A Szabályzat harmadik személyekkel szemben az Akció nyilvános meghirdetésének napjával lép hatályba. Az Akció Szabályzatának esetleges különböző szövegezései esetén a www.aaaauto.hu internetes oldalon közzétett utolsó szövegezés tekintendő érvényesnek és kötelező érvényűnek.

  2. Az Akcióban Résztvevők a Szabályzatot önmagukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. A Szabályzat egyes rendelkezései és az Akciót reklámozó promóciós anyagok közötti értelmezési különbség esetén irányadónak a jelen Szabályzat érintett rendelkezései tekintendők.

  3. Bármilyen, a jelen Akcióból következő, vagy azzal kapcsolatosan felmerülő vita az Akció Szervezőjének határozatával kerül eldöntésre.

  4. Mindenkinek joga van betekinteni a jelen Szabályzatba, és fénymásolatot kérni róla. A Szabályzat az Akció Szervezőjének székhelyén, valamint a www.aaaauto.hu internetes honlapon áll rendelkezésre.

  5. Amennyiben az Akcióval kapcsolatos kérdése van, azt az info@aaaauto.hu emailcímen teheti fel a Szervezőnek.


Fót, 2019. augusztus 28.

Autocentrum AAA AUTO Kft.


06-1-810-0000 Hétfő–Vasárnap, 8:00–22:00
 • Garázs
 • Figyelmeztetés 0
 • Keresés
Több

AAA AUTO csapata AAA AUTO csapata

Jó napot , segítségre lenne szüksége autóválasztásban? Adja meg elérhetőségét és mi visszahívjuk

Vagy hívja a 06-1-810-0000